FAQ

Co vás často zajímá

Ano. Naše spolupráce začíná výběrem vhodné investiční nemovitosti a následném podpisu kupní smlouvy. Ta vás učiní jejím jediným vlastníkem. V katastru je nemovitost zapsána na vaše jméno a od této chvíle s ní máte právo neomezeně disponovat.

Ano. Dalším benefitem naší spolupráce je zajištění kompletní správy vaší nemovitosti, za kterou už dále neplatíte. Jsme vaším ideálním nájemníkem, který platí každý měsíc řádně a včas, a o váš majetek se vzorně stará. V případě ukončení nájemní smlouvy vám garantujeme byt vrátit ve stavu, v jakém byl původně předán.

Ano. Bezvýhradná garance plateb smluveného měsíčního nájemného je jedním z předních benefitů VBReal.

Ne. Zpětný odkup je pouze vaší jistotou, která vám udržuje hodnotu výše vložené investice, o kterou s garantovaným odkupem nemůžete přijít. Vaši nemovitost můžete kdykoliv a libovolně zobchodovat na trhu s navýšením či se o ni začít starat na vlastní pěst.

Ne. Výše nájemného a tedy i procento zhodnocení pro vás je konstantní po celou dobu trvání našeho smluvního vztahu. Avšak od nájemní smlouvy můžete kdykoliv bez sankcí odstoupit.

Některé ano, další jsou samostatně vytipované bytové jednotky v různých lokalitách, ve kterých naši specialisté analyzují největší potenciál zhodnocení v čase.

Ano, jste majitelem takového bytu a můžete s ním volně disponovat. V takovém případě je ale nutné s námi vypovědět nájemní smlouvu. Poté vám přestává z naší strany plynout garantovaný nájem a výhody, které ze smlouvy vyplývají.

Peníze vám zašleme do 12 měsíců na účet uvedený v kupní smlouvě, a to po datu obdržení písemné žádosti o zpětném odkupu (výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení žádosti).

Ne, všechny poplatky za vklady na katastr, advokátní úschovu, převody a smluvní dokumentaci hradí naše společnost.

Ano, výnos podléhá dani z příjmu a měl by být zahrnut do vašeho daňového přiznání. Dále je potřeba také počítat s daní z nemovitosti.

Výnos je vyplácen každý měsíc v termínu splatnosti, který je uveden ve smlouvě.

1. Výběr investičního bytu dle výše investice a požadovaného výnosu.
2. Podpis rezervační smlouvy a úhrada rezervační zálohy.
3. Podpis kupní smlouvy a úhrada kupní ceny.
4. Zároveň s kupní smlouvou je podepsána i smlouva nájemní k zajištění okamžitého vyplacení prvního výnosu z vaší investiční nemovitosti.
5. Přepis vlastnického práva na katastru nemovitostí.
6. Inkasování pravidelného měsíčního příjmu.

Jsme česká firma se stabilním týmem, která se pohybuje přes 20 let na realitním trhu. Má za zády silné firmy s vlastním jistotním kapitálem a stovkami vlastních nemovitostí v portfoliu.

Bohužel takovou službu neposkytujeme. Nicméně vás můžeme ubezpečit, že naše investiční byty jsou v lokalitách s největším potenciálem pro růst výnosů z investic do nemovitosti.

Ano, možné to je a aby to dávalo finančně smysl je dobré zvážit poměr vlastních a cizích zdrojů. S tím vám rádi pomůžeme, vše propočítáme a najdeme nejvýhodnější řešení.

Ano, je to možné. Do katastru budou uvedeni všichni vlastníci poměrem, který odpovídá procentu výše jejich investice. Pokud investiční byt nakupujete za trvání společného jmění manželů, jste do katastru takto i zapsáni s vaším manželem/manželkou.

Byty s exkluzivním
výnosem 6,1 % ročně.

Poptávkový formulář

Hledáte bezpečnou investici s garantovaným výnosem? Rádi Vám poradíme s financováním i výběrem vhodné příležitosti.